approved

IGV
1
IGTa
0
IGTe
0
OGV
23
OGTa
2
OGTe
2
Total
28

realized

iGV
1
iGTa
0
iGTe
0
oGV
17
oGTa
1
oGTe
2
Total
21

completed

iGV
1
iGTa
0
iGTe
0
oGV
5
oGTa
0
oGTe
1
Total
7
Entity SIGN UPs APPLICANTS ACCEPTED APPLICANTS APPROVED REALIZED FINISHED COMPLETED
OGX oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Kutaisi [Closed] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Batumi 9 1 1 0 11 0 0 0 2 8 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0
MC Georgia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TBILISI 224 15 6 1 171 85 5 0 35 40 6 23 1 0 0 21 0 1 14 0 0 0 13 0 1 13 0 0 0 11 0 2 13 0 0 0 10 1 2 4 0 0 0 3 0 1
The University of Georgia 133 7 4 0 120 74 0 0 22 19 5 26 3 0 0 17 3 3 13 1 0 0 9 2 1 6 1 0 0 4 1 0 5 1 0 0 3 1 0 2 1 0 0 1 0 0

Conversion Rates


Entity Applicants to Accepted Applicants to Approved Applicants to Realized Applicants to Finished Applicants to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Kutaisi [Closed] 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Batumi 9.09% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 9.09% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 18.18% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 18.18 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 9.09 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0%
MC Georgia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TBILISI 13.45% 1.18% 0.0% 0.0% 60.0% 0.0% 16.67% 8.19% 0.0% 0.0% 0.0% 37.14% 0.0% 16.67% 7.6% 0.0% 0.0% 0.0% 31.43% 0.0% 33.33% 7.6 0.0% 0.0% 0.0% 28.57% 2.5% 33.33% 2.34 0.0% 0.0% 0.0% 8.57% 0.0% 16.67%
The University of Georgia 21.67% 4.05% 0.0% 0.0% 77.27% 15.79% 60.0% 10.83% 1.35% 0.0% 0.0% 40.91% 10.53% 20.0% 5.0% 1.35% 0.0% 0.0% 18.18% 5.26% 0.0% 4.17 1.35% 0.0% 0.0% 13.64% 5.26% 0.0% 1.67 1.35% 0.0% 0.0% 4.55% 0.0% 0.0%
Entity Accepted to Approved Accepted to Realized Accepted to Finished Accepted to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Kutaisi [Closed] 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Batumi 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 200.0% 0.0% 0.0% 0.0% 200.0% 0.0% 0.0% 200.0 0.0% 0.0% 0.0% 200.0% 0.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
MC Georgia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TBILISI 60.87% 0.0% 0.0% 0.0% 61.9% 0.0% 100.0% 56.52% 0.0% 0.0% 0.0% 52.38% 0.0% 200.0% 56.52 0.0% 0.0% 0.0% 47.62% 0.0% 200.0% 17.39 0.0% 0.0% 0.0% 14.29% 0.0% 100.0%
The University of Georgia 50.0% 33.33% 0.0% 0.0% 52.94% 66.67% 33.33% 23.08% 33.33% 0.0% 0.0% 23.53% 33.33% 0.0% 19.23 33.33% 0.0% 0.0% 17.65% 33.33% 0.0% 7.69 33.33% 0.0% 0.0% 5.88% 0.0% 0.0%
Entity Approved to Realized Approved to Finished Approved to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Kutaisi [Closed] 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Batumi 200.0% 0.0% 0.0% 0.0% 200.0% 0.0% 0.0% 200.0 0.0% 0.0% 0.0% 200.0% 0.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
MC Georgia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TBILISI 92.86% 0.0% 0.0% 0.0% 84.62% 0.0% 200.0% 92.86 0.0% 0.0% 0.0% 76.92% 0.0% 200.0% 28.57 0.0% 0.0% 0.0% 23.08% 0.0% 100.0%
The University of Georgia 46.15% 100.0% 0.0% 0.0% 44.44% 50.0% 0.0% 38.46 100.0% 0.0% 0.0% 33.33% 50.0% 0.0% 15.38 100.0% 0.0% 0.0% 11.11% 0.0% 0.0%
Entity Realized to Finished Realized to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Kutaisi [Closed] 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Batumi 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0%
MC Georgia 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TBILISI 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 90.91% 0.0% 100.0% 30.77 0.0% 0.0% 0.0% 27.27% 0.0% 50.0%
The University of Georgia 83.33 100.0% 0.0% 0.0% 75.0% 100.0% 0.0% 33.33 100.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0%
Entity Finished to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Kutaisi [Closed] 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Batumi 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0%
MC Georgia 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TBILISI 30.77 0.0% 0.0% 0.0% 30.0% 0.0% 50.0%
The University of Georgia 40.0 100.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0%