approved

IGV
3
IGTa
0
IGTe
0
OGV
11
OGTa
3
OGTe
4
Total
21

realized

iGV
23
iGTa
0
iGTe
0
oGV
14
oGTa
2
oGTe
2
Total
41

completed

iGV
22
iGTa
0
iGTe
0
oGV
10
oGTa
0
oGTe
0
Total
32
Entity SIGN UPs APPLICANTS ACCEPTED APPLICANTS APPROVED REALIZED FINISHED COMPLETED
OGX oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Kutaisi [Closed] 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Batumi 7 2 2 2 20 3 0 0 4 6 7 4 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 6 3 0 0 2 1 0 5 3 0 0 2 0 0
MC Georgia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
TBILISI 151 18 18 9 112 43 0 0 16 36 17 21 0 0 0 15 1 5 12 0 0 0 7 1 4 15 6 0 0 6 1 2 24 16 0 0 6 0 2 13 9 0 0 4 0 0
The University of Georgia 72 2 4 1 136 93 0 0 14 17 12 9 2 0 0 4 1 2 7 3 0 0 3 1 0 23 17 0 0 6 0 0 25 18 0 0 6 0 1 12 8 0 0 4 0 0

Conversion Rates


Entity Applicants to Accepted Applicants to Approved Applicants to Realized Applicants to Finished Applicants to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Kutaisi [Closed] 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Batumi 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 75.0% 16.67% 0.0% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 30.0 100.0% 0.0% 0.0% 50.0% 16.67% 0.0% 25.0 100.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0%
MC Georgia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TBILISI 18.75% 0.0% 0.0% 0.0% 93.75% 2.78% 29.41% 10.71% 0.0% 0.0% 0.0% 43.75% 2.78% 23.53% 13.39% 13.95% 0.0% 0.0% 37.5% 2.78% 11.76% 21.43 37.21% 0.0% 0.0% 37.5% 0.0% 11.76% 11.61 20.93% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0%
The University of Georgia 6.62% 2.15% 0.0% 0.0% 28.57% 5.88% 16.67% 5.15% 3.23% 0.0% 0.0% 21.43% 5.88% 0.0% 16.91% 18.28% 0.0% 0.0% 42.86% 0.0% 0.0% 18.38 19.35% 0.0% 0.0% 42.86% 0.0% 8.33% 8.82 8.6% 0.0% 0.0% 28.57% 0.0% 0.0%
Entity Accepted to Approved Accepted to Realized Accepted to Finished Accepted to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Kutaisi [Closed] 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Batumi 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0% 150.0 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 100.0% 0.0% 125.0 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0%
MC Georgia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TBILISI 57.14% 0.0% 0.0% 0.0% 46.67% 100.0% 80.0% 71.43% 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 100.0% 40.0% 114.29 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% 40.0% 61.9 0.0% 0.0% 0.0% 26.67% 0.0% 0.0%
The University of Georgia 77.78% 150.0% 0.0% 0.0% 75.0% 100.0% 0.0% 255.56% 850.0% 0.0% 0.0% 150.0% 0.0% 0.0% 277.78 900.0% 0.0% 0.0% 150.0% 0.0% 50.0% 133.33 400.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
Entity Approved to Realized Approved to Finished Approved to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Kutaisi [Closed] 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Batumi 200.0% 0.0% 0.0% 0.0% 200.0% 0.0% 0.0% 600.0 0.0% 0.0% 0.0% 200.0% 0.0% 0.0% 500.0 0.0% 0.0% 0.0% 200.0% 0.0% 0.0%
MC Georgia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TBILISI 125.0% 0.0% 0.0% 0.0% 85.71% 100.0% 50.0% 200.0 0.0% 0.0% 0.0% 85.71% 0.0% 50.0% 108.33 0.0% 0.0% 0.0% 57.14% 0.0% 0.0%
The University of Georgia 328.57% 566.67% 0.0% 0.0% 200.0% 0.0% 0.0% 357.14 600.0% 0.0% 0.0% 200.0% 0.0% 0.0% 171.43 266.67% 0.0% 0.0% 133.33% 0.0% 0.0%
Entity Realized to Finished Realized to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Kutaisi [Closed] 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Batumi 300.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 250.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
MC Georgia 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TBILISI 160.0 266.67% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 86.67 150.0% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0%
The University of Georgia 108.7 105.88% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 52.17 47.06% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0%
Entity Finished to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Kutaisi [Closed] 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Batumi 83.33 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
MC Georgia 40.0 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TBILISI 54.17 56.25% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0%
The University of Georgia 48.0 44.44% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0%