approved

IGV
1
IGTa
0
IGTe
0
OGV
14
OGTa
1
OGTe
2
Total
18

realized

iGV
1
iGTa
0
iGTe
0
oGV
17
oGTa
2
oGTe
2
Total
22

completed

iGV
1
iGTa
0
iGTe
0
oGV
10
oGTa
0
oGTe
1
Total
12
Entity SIGN UPs APPLICANTS ACCEPTED APPLICANTS APPROVED REALIZED FINISHED COMPLETED
OGX oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Kutaisi [Closed] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Batumi 5 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
MC Georgia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TBILISI 188 5 5 1 341 214 48 15 28 27 9 14 2 0 0 10 0 2 10 1 0 0 7 0 2 14 1 0 0 11 0 2 16 1 0 0 11 1 3 8 1 0 0 6 0 1
The University of Georgia 116 6 2 0 35 0 0 0 17 13 5 17 0 0 0 12 2 3 8 0 0 0 7 1 0 8 0 0 0 6 2 0 10 0 0 0 8 2 0 3 0 0 0 3 0 0

Conversion Rates


Entity Applicants to Accepted Applicants to Approved Applicants to Realized Applicants to Finished Applicants to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Kutaisi [Closed] 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Batumi 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MC Georgia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TBILISI 4.11% 0.93% 0.0% 0.0% 35.71% 0.0% 22.22% 2.93% 0.47% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 22.22% 4.11% 0.47% 0.0% 0.0% 39.29% 0.0% 22.22% 4.69 0.47% 0.0% 0.0% 39.29% 3.7% 33.33% 2.35 0.47% 0.0% 0.0% 21.43% 0.0% 11.11%
The University of Georgia 48.57% 0.0% 0.0% 0.0% 70.59% 15.38% 60.0% 22.86% 0.0% 0.0% 0.0% 41.18% 7.69% 0.0% 22.86% 0.0% 0.0% 0.0% 35.29% 15.38% 0.0% 28.57 0.0% 0.0% 0.0% 47.06% 15.38% 0.0% 8.57 0.0% 0.0% 0.0% 17.65% 0.0% 0.0%
Entity Accepted to Approved Accepted to Realized Accepted to Finished Accepted to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Kutaisi [Closed] 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Batumi 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MC Georgia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TBILISI 71.43% 50.0% 0.0% 0.0% 70.0% 0.0% 100.0% 100.0% 50.0% 0.0% 0.0% 110.0% 0.0% 100.0% 114.29 50.0% 0.0% 0.0% 110.0% 0.0% 150.0% 57.14 50.0% 0.0% 0.0% 60.0% 0.0% 50.0%
The University of Georgia 47.06% 0.0% 0.0% 0.0% 58.33% 50.0% 0.0% 47.06% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 100.0% 0.0% 58.82 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 100.0% 0.0% 17.65 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0%
Entity Approved to Realized Approved to Finished Approved to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Kutaisi [Closed] 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Batumi 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MC Georgia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TBILISI 140.0% 100.0% 0.0% 0.0% 157.14% 0.0% 100.0% 160.0 100.0% 0.0% 0.0% 157.14% 0.0% 150.0% 80.0 100.0% 0.0% 0.0% 85.71% 0.0% 50.0%
The University of Georgia 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 85.71% 200.0% 0.0% 125.0 0.0% 0.0% 0.0% 114.29% 200.0% 0.0% 37.5 0.0% 0.0% 0.0% 42.86% 0.0% 0.0%
Entity Realized to Finished Realized to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Kutaisi [Closed] 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Batumi 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MC Georgia 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TBILISI 114.29 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 150.0% 57.14 100.0% 0.0% 0.0% 54.55% 0.0% 50.0%
The University of Georgia 125.0 0.0% 0.0% 0.0% 133.33% 100.0% 0.0% 37.5 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0%
Entity Finished to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Kutaisi [Closed] 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Batumi 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
MC Georgia 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TBILISI 50.0 100.0% 0.0% 0.0% 54.55% 0.0% 33.33%
The University of Georgia 30.0 0.0% 0.0% 0.0% 37.5% 0.0% 0.0%