approved

IGV
1
IGTa
0
IGTe
0
OGV
18
OGTa
1
OGTe
2
Total
22

realized

iGV
1
iGTa
0
iGTe
0
oGV
20
oGTa
2
oGTe
1
Total
24

completed

iGV
1
iGTa
0
iGTe
0
oGV
13
oGTa
0
oGTe
1
Total
15
Entity SIGN UPs APPLICANTS ACCEPTED APPLICANTS APPROVED REALIZED FINISHED COMPLETED
OGX oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Kutaisi [Closed] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Batumi 6 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
MC Georgia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TBILISI 233 5 5 3 404 240 63 26 32 34 9 18 2 0 0 13 0 3 12 1 0 0 9 0 2 14 1 0 0 12 0 1 15 1 0 0 11 1 2 10 1 0 0 8 0 1
The University of Georgia 135 9 4 0 43 0 0 0 19 18 6 19 0 0 0 14 2 3 10 0 0 0 9 1 0 10 0 0 0 8 2 0 11 0 0 0 9 2 0 4 0 0 0 4 0 0

Conversion Rates


Entity Applicants to Accepted Applicants to Approved Applicants to Realized Applicants to Finished Applicants to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Kutaisi [Closed] 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Batumi 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.33 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.33 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MC Georgia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TBILISI 4.46% 0.83% 0.0% 0.0% 40.62% 0.0% 33.33% 2.97% 0.42% 0.0% 0.0% 28.12% 0.0% 22.22% 3.47% 0.42% 0.0% 0.0% 37.5% 0.0% 11.11% 3.71 0.42% 0.0% 0.0% 34.38% 2.94% 22.22% 2.48 0.42% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 11.11%
The University of Georgia 44.19% 0.0% 0.0% 0.0% 73.68% 11.11% 50.0% 23.26% 0.0% 0.0% 0.0% 47.37% 5.56% 0.0% 23.26% 0.0% 0.0% 0.0% 42.11% 11.11% 0.0% 25.58 0.0% 0.0% 0.0% 47.37% 11.11% 0.0% 9.3 0.0% 0.0% 0.0% 21.05% 0.0% 0.0%
Entity Accepted to Approved Accepted to Realized Accepted to Finished Accepted to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Kutaisi [Closed] 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Batumi 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MC Georgia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TBILISI 66.67% 50.0% 0.0% 0.0% 69.23% 0.0% 66.67% 77.78% 50.0% 0.0% 0.0% 92.31% 0.0% 33.33% 83.33 50.0% 0.0% 0.0% 84.62% 0.0% 66.67% 55.56 50.0% 0.0% 0.0% 61.54% 0.0% 33.33%
The University of Georgia 52.63% 0.0% 0.0% 0.0% 64.29% 50.0% 0.0% 52.63% 0.0% 0.0% 0.0% 57.14% 100.0% 0.0% 57.89 0.0% 0.0% 0.0% 64.29% 100.0% 0.0% 21.05 0.0% 0.0% 0.0% 28.57% 0.0% 0.0%
Entity Approved to Realized Approved to Finished Approved to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Kutaisi [Closed] 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Batumi 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MC Georgia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TBILISI 116.67% 100.0% 0.0% 0.0% 133.33% 0.0% 50.0% 125.0 100.0% 0.0% 0.0% 122.22% 0.0% 100.0% 83.33 100.0% 0.0% 0.0% 88.89% 0.0% 50.0%
The University of Georgia 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 88.89% 200.0% 0.0% 110.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 200.0% 0.0% 40.0 0.0% 0.0% 0.0% 44.44% 0.0% 0.0%
Entity Realized to Finished Realized to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Kutaisi [Closed] 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Batumi 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MC Georgia 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TBILISI 107.14 100.0% 0.0% 0.0% 91.67% 0.0% 200.0% 71.43 100.0% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 100.0%
The University of Georgia 110.0 0.0% 0.0% 0.0% 112.5% 100.0% 0.0% 40.0 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0%
Entity Finished to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Kutaisi [Closed] 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Batumi 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
MC Georgia 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TBILISI 66.67 100.0% 0.0% 0.0% 72.73% 0.0% 50.0%
The University of Georgia 36.36 0.0% 0.0% 0.0% 44.44% 0.0% 0.0%