approved

IGV
2
IGTa
0
IGTe
0
OGV
19
OGTa
2
OGTe
3
Total
26

realized

iGV
1
iGTa
0
iGTe
0
oGV
9
oGTa
2
oGTe
3
Total
15

completed

iGV
1
iGTa
0
iGTe
0
oGV
2
oGTa
0
oGTe
1
Total
4
Entity SIGN UPs APPLICANTS ACCEPTED APPLICANTS APPROVED REALIZED FINISHED COMPLETED
OGX oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Kutaisi [Closed] 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Batumi 8 2 2 0 20 3 0 0 5 9 3 4 0 0 0 3 1 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
MC Georgia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TBILISI 222 25 13 4 83 16 0 0 22 37 8 23 0 0 0 20 0 3 13 0 0 0 11 0 2 8 0 0 0 5 1 2 7 0 0 0 6 0 1 2 0 0 0 1 0 1
The University of Georgia 108 4 5 0 122 89 0 0 10 16 7 18 4 0 0 10 2 2 10 2 0 0 6 1 1 4 1 0 0 2 0 1 2 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0

Conversion Rates


Entity Applicants to Accepted Applicants to Approved Applicants to Realized Applicants to Finished Applicants to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Kutaisi [Closed] 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Batumi 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 60.0% 11.11% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0% 10.0 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 11.11% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MC Georgia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TBILISI 27.71% 0.0% 0.0% 0.0% 90.91% 0.0% 37.5% 15.66% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 25.0% 9.64% 0.0% 0.0% 0.0% 22.73% 2.7% 25.0% 8.43 0.0% 0.0% 0.0% 27.27% 0.0% 12.5% 2.41 0.0% 0.0% 0.0% 4.55% 0.0% 12.5%
The University of Georgia 14.75% 4.49% 0.0% 0.0% 100.0% 12.5% 28.57% 8.2% 2.25% 0.0% 0.0% 60.0% 6.25% 14.29% 3.28% 1.12% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 14.29% 1.64 1.12% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 1.64 1.12% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0%
Entity Accepted to Approved Accepted to Realized Accepted to Finished Accepted to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Kutaisi [Closed] 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Batumi 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0% 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 33.33% 100.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MC Georgia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TBILISI 56.52% 0.0% 0.0% 0.0% 55.0% 0.0% 66.67% 34.78% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 66.67% 30.43 0.0% 0.0% 0.0% 30.0% 0.0% 33.33% 8.7 0.0% 0.0% 0.0% 5.0% 0.0% 33.33%
The University of Georgia 55.56% 50.0% 0.0% 0.0% 60.0% 50.0% 50.0% 22.22% 25.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 50.0% 11.11 25.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 11.11 25.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0%
Entity Approved to Realized Approved to Finished Approved to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Kutaisi [Closed] 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Batumi 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MC Georgia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TBILISI 61.54% 0.0% 0.0% 0.0% 45.45% 0.0% 100.0% 53.85 0.0% 0.0% 0.0% 54.55% 0.0% 50.0% 15.38 0.0% 0.0% 0.0% 9.09% 0.0% 50.0%
The University of Georgia 40.0% 50.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 100.0% 20.0 50.0% 0.0% 0.0% 16.67% 0.0% 0.0% 20.0 50.0% 0.0% 0.0% 16.67% 0.0% 0.0%
Entity Realized to Finished Realized to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Kutaisi [Closed] 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Batumi 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MC Georgia 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TBILISI 87.5 0.0% 0.0% 0.0% 120.0% 0.0% 50.0% 25.0 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 50.0%
The University of Georgia 50.0 100.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0 100.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0%
Entity Finished to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Kutaisi [Closed] 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Batumi 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MC Georgia 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TBILISI 28.57 0.0% 0.0% 0.0% 16.67% 0.0% 100.0%
The University of Georgia 100.0 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%