approved

IGV
2
IGTa
0
IGTe
0
OGV
10
OGTa
2
OGTe
3
Total
17

realized

iGV
1
iGTa
0
iGTe
0
oGV
6
oGTa
2
oGTe
3
Total
12

completed

iGV
1
iGTa
0
iGTe
0
oGV
2
oGTa
0
oGTe
1
Total
4
Entity SIGN UPs APPLICANTS ACCEPTED APPLICANTS APPROVED REALIZED FINISHED COMPLETED
OGX oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Kutaisi [Closed] 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Batumi 6 1 2 0 19 3 0 0 4 9 3 3 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
MC Georgia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TBILISI 198 22 13 4 71 16 0 0 12 35 8 13 0 0 0 10 0 3 8 0 0 0 6 0 2 8 0 0 0 5 1 2 7 0 0 0 6 0 1 2 0 0 0 1 0 1
The University of Georgia 92 3 4 0 109 82 0 0 8 13 6 16 4 0 0 8 2 2 7 2 0 0 3 1 1 2 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 1 0 0

Conversion Rates


Entity Applicants to Accepted Applicants to Approved Applicants to Realized Applicants to Finished Applicants to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Kutaisi [Closed] 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Batumi 15.79% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 11.11% 0.0% 5.26% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 5.26% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 10.53 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 11.11% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MC Georgia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TBILISI 18.31% 0.0% 0.0% 0.0% 83.33% 0.0% 37.5% 11.27% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 25.0% 11.27% 0.0% 0.0% 0.0% 41.67% 2.86% 25.0% 9.86 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 12.5% 2.82 0.0% 0.0% 0.0% 8.33% 0.0% 12.5%
The University of Georgia 14.68% 4.88% 0.0% 0.0% 100.0% 15.38% 33.33% 6.42% 2.44% 0.0% 0.0% 37.5% 7.69% 16.67% 1.83% 1.22% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.67% 1.83 1.22% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 1.83 1.22% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0%
Entity Accepted to Approved Accepted to Realized Accepted to Finished Accepted to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Kutaisi [Closed] 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Batumi 33.33% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 66.67 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 100.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MC Georgia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TBILISI 61.54% 0.0% 0.0% 0.0% 60.0% 0.0% 66.67% 61.54% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 66.67% 53.85 0.0% 0.0% 0.0% 60.0% 0.0% 33.33% 15.38 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 33.33%
The University of Georgia 43.75% 50.0% 0.0% 0.0% 37.5% 50.0% 50.0% 12.5% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 12.5 25.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 12.5 25.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0%
Entity Approved to Realized Approved to Finished Approved to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Kutaisi [Closed] 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Batumi 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 200.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MC Georgia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TBILISI 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 83.33% 0.0% 100.0% 87.5 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 50.0% 25.0 0.0% 0.0% 0.0% 16.67% 0.0% 50.0%
The University of Georgia 28.57% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 28.57 50.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0% 28.57 50.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0%
Entity Realized to Finished Realized to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Kutaisi [Closed] 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Batumi 200.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MC Georgia 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TBILISI 87.5 0.0% 0.0% 0.0% 120.0% 0.0% 50.0% 25.0 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 50.0%
The University of Georgia 100.0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entity Finished to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
Kutaisi [Closed] 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Batumi 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MC Georgia 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TBILISI 28.57 0.0% 0.0% 0.0% 16.67% 0.0% 100.0%
The University of Georgia 100.0 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%