approved

IGV
2
IGTa
2
IGTe
0
OGV
17
OGTa
9
OGTe
2
Total
32

realized

iGV
0
iGTa
2
iGTe
0
oGV
19
oGTa
6
oGTe
2
Total
29

completed

iGV
0
iGTa
0
iGTe
0
oGV
8
oGTa
1
oGTe
2
Total
11
Entity SIGN UPs APPLICANTS ACCEPTED APPLICANTS APPROVED REALIZED FINISHED COMPLETED
OGX oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
CHUKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moi University 353 2 2 1 41 0 0 0 6 31 4 4 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STRATHMORE UNIVERSITY 150 3 2 0 31 0 0 0 10 21 0 5 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUEA 29 3 0 0 13 0 0 0 4 7 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHUKA 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
USIU-Africa 25 1 0 0 14 0 0 0 0 12 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KABARAK UNIVERSITY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHUKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UoN 325 13 7 1 88 2 1 0 55 23 7 29 0 1 0 25 2 1 18 0 1 0 14 2 1 18 0 1 0 15 1 1 19 0 1 0 15 1 2 9 0 0 0 7 1 1
Kenyatta University 146 1 3 0 34 6 0 0 6 18 4 6 2 0 0 2 2 0 4 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
KeMU 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHUKA 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHUKA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAYSTAR 95 3 5 5 24 0 0 0 8 12 4 6 0 0 0 4 1 1 2 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 1
Kenya Expansions 385 10 15 2 133 0 52 0 23 52 6 15 0 2 0 7 6 0 3 0 1 0 0 2 0 3 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
JKUAT 229 6 2 0 113 65 0 0 12 34 2 26 16 0 0 8 2 0 4 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Conversion Rates


Entity Applicants to Accepted Applicants to Approved Applicants to Realized Applicants to Finished Applicants to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
CHUKA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Moi University 9.76% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 3.23% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
STRATHMORE UNIVERSITY 16.13% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 3.23% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 6.45% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 6.45 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CUEA 15.38% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
USIU-Africa 7.14% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.33% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KABARAK UNIVERSITY 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
UoN 32.95% 0.0% 100.0% 0.0% 45.45% 8.7% 14.29% 20.45% 0.0% 100.0% 0.0% 25.45% 8.7% 14.29% 20.45% 0.0% 100.0% 0.0% 27.27% 4.35% 14.29% 21.59 0.0% 100.0% 0.0% 27.27% 4.35% 28.57% 10.23 0.0% 0.0% 0.0% 12.73% 4.35% 14.29%
Kenyatta University 17.65% 33.33% 0.0% 0.0% 33.33% 11.11% 0.0% 11.76% 33.33% 0.0% 0.0% 0.0% 11.11% 0.0% 2.94% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.56% 0.0% 2.94 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.56% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KeMU 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
DAYSTAR 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 8.33% 25.0% 8.33% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.33% 25.0% 8.33% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.33% 25.0% 16.67 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.67% 50.0% 4.17 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0%
Kenya Expansions 11.28% 0.0% 3.85% 0.0% 30.43% 11.54% 0.0% 2.26% 0.0% 1.92% 0.0% 0.0% 3.85% 0.0% 2.26% 0.0% 1.92% 0.0% 0.0% 3.85% 0.0% 1.5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.85% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
JKUAT 23.01% 24.62% 0.0% 0.0% 66.67% 5.88% 0.0% 3.54% 0.0% 0.0% 0.0% 16.67% 5.88% 0.0% 1.77% 0.0% 0.0% 0.0% 8.33% 2.94% 0.0% 0.88 0.0% 0.0% 0.0% 8.33% 0.0% 0.0% 0.88 0.0% 0.0% 0.0% 8.33% 0.0% 0.0%
X 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entity Accepted to Approved Accepted to Realized Accepted to Finished Accepted to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
CHUKA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Moi University 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
STRATHMORE UNIVERSITY 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0% 40.0 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CUEA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
USIU-Africa 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KABARAK UNIVERSITY 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
UoN 62.07% 0.0% 100.0% 0.0% 56.0% 100.0% 100.0% 62.07% 0.0% 100.0% 0.0% 60.0% 50.0% 100.0% 65.52 0.0% 100.0% 0.0% 60.0% 50.0% 200.0% 31.03 0.0% 0.0% 0.0% 28.0% 50.0% 100.0%
Kenyatta University 66.67% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 16.67% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 16.67 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KeMU 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
DAYSTAR 33.33% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 33.33% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 66.67 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 200.0% 200.0% 16.67 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
Kenya Expansions 20.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 20.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 13.33 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
JKUAT 15.38% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 100.0% 0.0% 7.69% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 50.0% 0.0% 3.85 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 3.85 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0%
X 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entity Approved to Realized Approved to Finished Approved to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
CHUKA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Moi University 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
STRATHMORE UNIVERSITY 200.0% 0.0% 0.0% 0.0% 200.0% 0.0% 0.0% 200.0 0.0% 0.0% 0.0% 200.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CUEA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
USIU-Africa 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KABARAK UNIVERSITY 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
UoN 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 107.14% 50.0% 100.0% 105.56 0.0% 100.0% 0.0% 107.14% 50.0% 200.0% 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 100.0%
Kenyatta University 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 25.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KeMU 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
DAYSTAR 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 200.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 200.0% 200.0% 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
Kenya Expansions 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 66.67 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
JKUAT 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 25.0 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 25.0 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0%
X 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entity Realized to Finished Realized to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
CHUKA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Moi University 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
STRATHMORE UNIVERSITY 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CUEA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
USIU-Africa 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KABARAK UNIVERSITY 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
UoN 105.56 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 200.0% 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 46.67% 100.0% 100.0%
Kenyatta University 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KeMU 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
DAYSTAR 200.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 200.0% 200.0% 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
Kenya Expansions 66.67 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
JKUAT 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
X 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entity Finished to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
CHUKA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Moi University 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
STRATHMORE UNIVERSITY 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CUEA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
USIU-Africa 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KABARAK UNIVERSITY 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
UoN 47.37 0.0% 0.0% 0.0% 46.67% 100.0% 50.0%
Kenyatta University 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KeMU 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
DAYSTAR 25.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0%
Kenya Expansions 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
JKUAT 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
X 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Process Time


Entity Acceptance (avg. days) Approval (avg. days) Delivery (avg. days)
iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
CHUKA
Moi University
STRATHMORE UNIVERSITY
CUEA
CHUKA
USIU-Africa
KABARAK UNIVERSITY
CHUKA
UoN
Kenyatta University
KeMU
CHUKA
CHUKA
DAYSTAR
Kenya Expansions
JKUAT
X