approved

IGV
12
IGTa
0
IGTe
0
OGV
17
OGTa
7
OGTe
0
Total
36

realized

iGV
25
iGTa
0
iGTe
0
oGV
24
oGTa
3
oGTe
2
Total
54

completed

iGV
13
iGTa
0
iGTe
0
oGV
22
oGTa
1
oGTe
0
Total
36
Entity SIGN UPs APPLICANTS ACCEPTED APPLICANTS APPROVED REALIZED FINISHED COMPLETED
OGX oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
UoN 370 34 41 6 108 4 9 0 59 31 5 33 1 0 0 31 1 0 14 1 0 0 12 1 0 25 5 0 0 18 1 1 44 5 0 0 39 0 0 19 2 0 0 17 0 0
USIU-Africa 98 8 12 2 19 0 0 0 4 11 4 6 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHUKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STRATHMORE UNIVERSITY 153 11 26 1 42 6 0 0 10 22 4 5 0 0 0 2 2 1 6 2 0 0 2 2 0 7 5 0 0 2 0 0 7 5 0 0 2 0 0 3 1 0 0 2 0 0
Kenya Expansions 287 22 44 6 144 4 87 0 11 37 5 17 3 3 0 6 5 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0
KeMU 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUEA 46 4 9 0 11 0 0 0 4 6 1 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenyatta University 144 15 20 5 28 0 0 0 1 24 3 2 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JKUAT 348 10 37 1 75 27 0 0 10 33 5 16 11 0 0 4 1 0 7 7 0 0 0 0 0 14 13 0 0 1 0 0 15 13 0 0 2 0 0 10 8 0 0 2 0 0
Moi University 73 5 11 1 8 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHUKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHUKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHUKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHUKA 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHUKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAYSTAR 99 10 25 3 49 17 0 0 12 14 6 16 9 0 0 6 1 0 5 2 0 0 2 1 0 4 2 0 0 1 0 1 3 2 0 0 1 0 0 3 2 0 0 1 0 0

Conversion Rates


Entity Applicants to Accepted Applicants to Approved Applicants to Realized Applicants to Finished Applicants to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
UoN 30.56% 25.0% 0.0% 0.0% 52.54% 3.23% 0.0% 12.96% 25.0% 0.0% 0.0% 20.34% 3.23% 0.0% 23.15% 125.0% 0.0% 0.0% 30.51% 3.23% 20.0% 40.74 125.0% 0.0% 0.0% 66.1% 0.0% 0.0% 17.59 50.0% 0.0% 0.0% 28.81% 0.0% 0.0%
USIU-Africa 31.58% 0.0% 0.0% 0.0% 150.0% 0.0% 0.0% 5.26% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 5.26% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 5.26 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
STRATHMORE UNIVERSITY 11.9% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 9.09% 25.0% 14.29% 33.33% 0.0% 0.0% 20.0% 9.09% 0.0% 16.67% 83.33% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 16.67 83.33% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 7.14 16.67% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0%
Kenya Expansions 11.81% 75.0% 3.45% 0.0% 54.55% 13.51% 0.0% 1.39% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.41% 0.0% 0.69% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.7% 0.0% 2.08 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.11% 0.0% 0.69 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.7% 0.0%
KeMU 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CUEA 36.36% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kenyatta University 7.14% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.33% 0.0% 3.57% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.17% 0.0% 3.57% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.17% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
JKUAT 21.33% 40.74% 0.0% 0.0% 40.0% 3.03% 0.0% 9.33% 25.93% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 18.67% 48.15% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 20.0 48.15% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 13.33 29.63% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0%
Moi University 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 25.0 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
DAYSTAR 32.65% 52.94% 0.0% 0.0% 50.0% 7.14% 0.0% 10.2% 11.76% 0.0% 0.0% 16.67% 7.14% 0.0% 8.16% 11.76% 0.0% 0.0% 8.33% 0.0% 16.67% 6.12 11.76% 0.0% 0.0% 8.33% 0.0% 0.0% 6.12 11.76% 0.0% 0.0% 8.33% 0.0% 0.0%
Entity Accepted to Approved Accepted to Realized Accepted to Finished Accepted to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
UoN 42.42% 100.0% 0.0% 0.0% 38.71% 100.0% 0.0% 75.76% 500.0% 0.0% 0.0% 58.06% 100.0% 0.0% 133.33 500.0% 0.0% 0.0% 125.81% 0.0% 0.0% 57.58 200.0% 0.0% 0.0% 54.84% 0.0% 0.0%
USIU-Africa 16.67% 0.0% 0.0% 0.0% 16.67% 0.0% 0.0% 16.67% 0.0% 0.0% 0.0% 16.67% 0.0% 0.0% 16.67 0.0% 0.0% 0.0% 16.67% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
STRATHMORE UNIVERSITY 120.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 140.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 140.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 60.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
Kenya Expansions 11.76% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% 5.88% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 17.65 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 60.0% 0.0% 5.88 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0%
KeMU 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CUEA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kenyatta University 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
JKUAT 43.75% 63.64% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 87.5% 118.18% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 93.75 118.18% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 62.5 72.73% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0%
Moi University 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
DAYSTAR 31.25% 22.22% 0.0% 0.0% 33.33% 100.0% 0.0% 25.0% 22.22% 0.0% 0.0% 16.67% 0.0% 0.0% 18.75 22.22% 0.0% 0.0% 16.67% 0.0% 0.0% 18.75 22.22% 0.0% 0.0% 16.67% 0.0% 0.0%
Entity Approved to Realized Approved to Finished Approved to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
UoN 178.57% 500.0% 0.0% 0.0% 150.0% 100.0% 0.0% 314.29 500.0% 0.0% 0.0% 325.0% 0.0% 0.0% 135.71 200.0% 0.0% 0.0% 141.67% 0.0% 0.0%
USIU-Africa 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
STRATHMORE UNIVERSITY 116.67% 250.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 116.67 250.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 50.0 50.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
Kenya Expansions 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 150.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 150.0% 0.0% 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0%
KeMU 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CUEA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kenyatta University 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
JKUAT 200.0% 185.71% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 214.29 185.71% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 142.86 114.29% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Moi University 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
DAYSTAR 80.0% 100.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 60.0 100.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 60.0 100.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0%
Entity Realized to Finished Realized to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
UoN 176.0 100.0% 0.0% 0.0% 216.67% 0.0% 0.0% 76.0 40.0% 0.0% 0.0% 94.44% 0.0% 0.0%
USIU-Africa 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
STRATHMORE UNIVERSITY 100.0 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 42.86 20.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
Kenya Expansions 300.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 300.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
KeMU 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CUEA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kenyatta University 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
JKUAT 107.14 100.0% 0.0% 0.0% 200.0% 0.0% 0.0% 71.43 61.54% 0.0% 0.0% 200.0% 0.0% 0.0%
Moi University 200.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
DAYSTAR 75.0 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 75.0 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
Entity Finished to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
UoN 43.18 40.0% 0.0% 0.0% 43.59% 0.0% 0.0%
USIU-Africa 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
STRATHMORE UNIVERSITY 42.86 20.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
Kenya Expansions 33.33 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0%
KeMU 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CUEA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kenyatta University 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
JKUAT 66.67 61.54% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
Moi University 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
DAYSTAR 100.0 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

Process Time


Entity Acceptance (avg. days) Approval (avg. days) Delivery (avg. days)
iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
UoN
USIU-Africa
CHUKA
STRATHMORE UNIVERSITY
Kenya Expansions
KeMU
CUEA
Kenyatta University
X
JKUAT
Moi University
CHUKA
CHUKA
CHUKA
CHUKA
CHUKA
DAYSTAR