approved

IGV
40
IGTa
1
IGTe
0
OGV
35
OGTa
11
OGTe
1
Total
88

realized

iGV
27
iGTa
1
iGTe
0
oGV
26
oGTa
9
oGTe
1
Total
64

completed

iGV
7
iGTa
0
iGTe
0
oGV
15
oGTa
2
oGTe
1
Total
25
Entity SIGN UPs APPLICANTS ACCEPTED APPLICANTS APPROVED REALIZED FINISHED COMPLETED
OGX oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
KABARAK UNIVERSITY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STRATHMORE UNIVERSITY 461 9 4 2 103 1 12 0 43 42 5 48 0 0 0 46 2 0 12 0 0 0 11 1 0 7 0 0 0 6 1 0 5 0 0 0 4 1 0 2 0 0 0 1 1 0
UoN 677 33 9 8 204 68 0 0 66 55 15 86 33 1 0 49 3 0 30 16 1 0 11 2 0 20 8 1 0 10 1 0 20 5 1 0 13 0 1 13 3 0 0 10 0 0
Kenya Expansion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kabarak University 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenya Expansion/MC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenyatta University 393 13 6 1 90 42 0 0 12 30 6 38 18 0 0 16 3 1 11 8 0 0 0 3 0 10 7 0 0 0 3 0 9 6 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 0
CUEA 64 3 2 0 19 0 0 0 9 9 1 6 0 0 0 6 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JKUAT 700 16 15 0 240 160 0 0 27 51 2 72 50 0 0 19 3 0 28 16 0 0 10 2 0 20 12 0 0 7 1 0 19 12 0 0 6 1 0 8 4 0 0 4 0 0
A 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenya Expansions 583 20 29 4 171 0 24 0 47 88 12 41 0 0 0 33 5 3 6 0 0 0 3 3 0 7 0 1 0 3 3 0 5 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Moi University 502 9 6 3 86 0 0 0 25 51 10 23 0 0 0 22 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
USIU-Africa 44 2 1 0 11 0 0 0 3 7 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHUKA LC 33 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
--- 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAYSTAR 97 2 1 1 29 7 0 0 5 14 3 10 0 0 0 8 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1
CHUKA 42 0 1 1 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KeMU 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Conversion Rates


Entity Applicants to Accepted Applicants to Approved Applicants to Realized Applicants to Finished Applicants to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
KABARAK UNIVERSITY 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
STRATHMORE UNIVERSITY 46.6% 0.0% 0.0% 0.0% 106.98% 4.76% 0.0% 11.65% 0.0% 0.0% 0.0% 25.58% 2.38% 0.0% 6.8% 0.0% 0.0% 0.0% 13.95% 2.38% 0.0% 4.85 0.0% 0.0% 0.0% 9.3% 2.38% 0.0% 1.94 0.0% 0.0% 0.0% 2.33% 2.38% 0.0%
UoN 42.16% 48.53% 0.0% 0.0% 74.24% 5.45% 0.0% 14.71% 23.53% 0.0% 0.0% 16.67% 3.64% 0.0% 9.8% 11.76% 0.0% 0.0% 15.15% 1.82% 0.0% 9.8 7.35% 0.0% 0.0% 19.7% 0.0% 6.67% 6.37 4.41% 0.0% 0.0% 15.15% 0.0% 0.0%
Kenya Expansion 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kabarak University 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kenya Expansion/MC 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kenyatta University 42.22% 42.86% 0.0% 0.0% 133.33% 10.0% 16.67% 12.22% 19.05% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 11.11% 16.67% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 10.0 14.29% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 1.11 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.33% 0.0%
CUEA 31.58% 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0% 10.53% 0.0% 0.0% 0.0% 22.22% 0.0% 0.0% 10.53% 0.0% 0.0% 0.0% 22.22% 0.0% 0.0% 5.26 0.0% 0.0% 0.0% 11.11% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
JKUAT 30.0% 31.25% 0.0% 0.0% 70.37% 5.88% 0.0% 11.67% 10.0% 0.0% 0.0% 37.04% 3.92% 0.0% 8.33% 7.5% 0.0% 0.0% 25.93% 1.96% 0.0% 7.92 7.5% 0.0% 0.0% 22.22% 1.96% 0.0% 3.33 2.5% 0.0% 0.0% 14.81% 0.0% 0.0%
A 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
.... 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kenya Expansions 23.98% 0.0% 0.0% 0.0% 70.21% 5.68% 25.0% 3.51% 0.0% 0.0% 0.0% 6.38% 3.41% 0.0% 4.09% 0.0% 4.17% 0.0% 6.38% 3.41% 0.0% 2.92 0.0% 4.17% 0.0% 6.38% 1.14% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Moi University 26.74% 0.0% 0.0% 0.0% 88.0% 1.96% 0.0% 1.16% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0% 0.0% 0.0% 1.16% 0.0% 0.0% 0.0% 4.0% 0.0% 0.0% 1.16 0.0% 0.0% 0.0% 4.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
USIU-Africa 9.09% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.29% 0.0% 9.09% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.29% 0.0% 9.09% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.29% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA LC 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
--- 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
DAYSTAR 34.48% 0.0% 0.0% 0.0% 160.0% 0.0% 66.67% 3.45% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.33% 3.45% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.33% 10.34 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.29% 33.33% 3.45 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.33%
CHUKA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KeMU 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entity Accepted to Approved Accepted to Realized Accepted to Finished Accepted to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
KABARAK UNIVERSITY 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
STRATHMORE UNIVERSITY 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 23.91% 50.0% 0.0% 14.58% 0.0% 0.0% 0.0% 13.04% 50.0% 0.0% 10.42 0.0% 0.0% 0.0% 8.7% 50.0% 0.0% 4.17 0.0% 0.0% 0.0% 2.17% 50.0% 0.0%
UoN 34.88% 48.48% 100.0% 0.0% 22.45% 66.67% 0.0% 23.26% 24.24% 100.0% 0.0% 20.41% 33.33% 0.0% 23.26 15.15% 100.0% 0.0% 26.53% 0.0% 0.0% 15.12 9.09% 0.0% 0.0% 20.41% 0.0% 0.0%
Kenya Expansion 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kabarak University 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kenya Expansion/MC 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kenyatta University 28.95% 44.44% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 26.32% 38.89% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 23.68 33.33% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 2.63 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0%
CUEA 33.33% 0.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0% 16.67 0.0% 0.0% 0.0% 16.67% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
JKUAT 38.89% 32.0% 0.0% 0.0% 52.63% 66.67% 0.0% 27.78% 24.0% 0.0% 0.0% 36.84% 33.33% 0.0% 26.39 24.0% 0.0% 0.0% 31.58% 33.33% 0.0% 11.11 8.0% 0.0% 0.0% 21.05% 0.0% 0.0%
A 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
.... 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kenya Expansions 14.63% 0.0% 0.0% 0.0% 9.09% 60.0% 0.0% 17.07% 0.0% 0.0% 0.0% 9.09% 60.0% 0.0% 12.2 0.0% 0.0% 0.0% 9.09% 20.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Moi University 4.35% 0.0% 0.0% 0.0% 4.55% 0.0% 0.0% 4.35% 0.0% 0.0% 0.0% 4.55% 0.0% 0.0% 4.35 0.0% 0.0% 0.0% 4.55% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
USIU-Africa 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA LC 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
--- 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
DAYSTAR 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 30.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 10.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0%
CHUKA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KeMU 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entity Approved to Realized Approved to Finished Approved to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
KABARAK UNIVERSITY 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
STRATHMORE UNIVERSITY 58.33% 0.0% 0.0% 0.0% 54.55% 100.0% 0.0% 41.67 0.0% 0.0% 0.0% 36.36% 100.0% 0.0% 16.67 0.0% 0.0% 0.0% 9.09% 100.0% 0.0%
UoN 66.67% 50.0% 100.0% 0.0% 90.91% 50.0% 0.0% 66.67 31.25% 100.0% 0.0% 118.18% 0.0% 0.0% 43.33 18.75% 0.0% 0.0% 90.91% 0.0% 0.0%
Kenya Expansion 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kabarak University 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kenya Expansion/MC 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kenyatta University 90.91% 87.5% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 81.82 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 9.09 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0%
CUEA 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
JKUAT 71.43% 75.0% 0.0% 0.0% 70.0% 50.0% 0.0% 67.86 75.0% 0.0% 0.0% 60.0% 50.0% 0.0% 28.57 25.0% 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0%
A 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
.... 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kenya Expansions 116.67% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 83.33 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 33.33% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Moi University 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
USIU-Africa 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA LC 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
--- 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
DAYSTAR 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 300.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
CHUKA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KeMU 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entity Realized to Finished Realized to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
KABARAK UNIVERSITY 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
STRATHMORE UNIVERSITY 71.43 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 100.0% 0.0% 28.57 0.0% 0.0% 0.0% 16.67% 100.0% 0.0%
UoN 100.0 62.5% 100.0% 0.0% 130.0% 0.0% 0.0% 65.0 37.5% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
Kenya Expansion 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kabarak University 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kenya Expansion/MC 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kenyatta University 90.0 85.71% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 10.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0%
CUEA 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
JKUAT 95.0 100.0% 0.0% 0.0% 85.71% 100.0% 0.0% 40.0 33.33% 0.0% 0.0% 57.14% 0.0% 0.0%
A 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
.... 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kenya Expansions 71.43 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 33.33% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Moi University 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
USIU-Africa 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA LC 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
--- 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
DAYSTAR 300.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
CHUKA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KeMU 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entity Finished to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
KABARAK UNIVERSITY 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
STRATHMORE UNIVERSITY 40.0 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 100.0% 0.0%
UoN 65.0 60.0% 0.0% 0.0% 76.92% 0.0% 0.0%
Kenya Expansion 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kabarak University 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
X 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kenya Expansion/MC 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kenyatta University 11.11 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0%
CUEA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
JKUAT 42.11 33.33% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0%
A 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
.... 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kenya Expansions 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Moi University 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
USIU-Africa 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHUKA LC 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
--- 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
DAYSTAR 33.33 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
CHUKA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KeMU 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%