approved

IGV
0
IGTa
0
IGTe
0
OGV
159
OGTa
45
OGTe
5
Total
209

realized

iGV
0
iGTa
0
iGTe
0
oGV
81
oGTa
35
oGTe
6
Total
122

completed

iGV
0
iGTa
0
iGTe
0
oGV
59
oGTa
20
oGTe
2
Total
81
Entity SIGN UPs APPLICANTS ACCEPTED APPLICANTS APPROVED REALIZED FINISHED COMPLETED
OGX oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
KHARKIV 192 11 8 3 64 0 0 0 42 20 2 46 0 0 0 37 9 0 40 0 0 0 32 8 0 24 0 0 0 16 7 1 21 0 0 0 16 4 1 17 0 0 0 14 3 0
ZAPORIZHZHIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DNIPRO 23 2 0 0 4 0 0 0 3 1 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0
TERNOPIL 108 2 1 0 30 0 0 0 22 8 0 20 0 0 0 19 1 0 15 0 0 0 14 1 0 4 0 0 0 3 1 0 3 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0
SUMY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UZHHOROD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHERNIVTSI 81 2 2 0 5 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
CHERKASY 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RIVNE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POLTAVA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kyiv Universities 62 4 2 0 29 0 0 0 10 19 0 11 0 0 0 7 4 0 9 0 0 0 5 4 0 6 0 0 0 2 4 0 8 0 0 0 3 5 0 6 0 0 0 3 3 0
MC Ukraine 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KROPYVNYTSKYI 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IVANO-FRANKIVSK 121 3 1 0 51 0 0 0 24 21 6 26 0 0 0 21 4 1 26 0 0 0 21 4 1 6 0 0 0 3 2 1 6 0 0 0 1 4 1 4 0 0 0 1 3 0
KYIV 355 12 14 2 124 0 0 0 56 61 7 83 0 0 0 51 28 4 61 0 0 0 39 19 3 44 0 0 0 25 16 3 38 0 0 0 25 11 2 29 0 0 0 18 9 2
LVIV 292 16 9 4 99 0 0 0 57 38 4 53 0 0 0 44 8 1 45 0 0 0 36 8 1 28 0 0 0 22 5 1 21 0 0 0 17 4 0 16 0 0 0 14 2 0
ODESA 14 2 0 0 10 0 0 0 10 0 0 8 0 0 0 8 0 0 6 0 0 0 6 0 0 5 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 5 0 0
VINNYTSIA 16 0 0 0 12 0 0 0 7 5 0 7 0 0 0 5 2 0 3 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Conversion Rates


Entity Applicants to Accepted Applicants to Approved Applicants to Realized Applicants to Finished Applicants to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
KHARKIV 71.88% 0.0% 0.0% 0.0% 88.1% 45.0% 0.0% 62.5% 0.0% 0.0% 0.0% 76.19% 40.0% 0.0% 37.5% 0.0% 0.0% 0.0% 38.1% 35.0% 50.0% 32.81 0.0% 0.0% 0.0% 38.1% 20.0% 50.0% 26.56 0.0% 0.0% 0.0% 33.33% 15.0% 0.0%
ZAPORIZHZHIA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
DNIPRO 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0% 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0%
TERNOPIL 66.67% 0.0% 0.0% 0.0% 86.36% 12.5% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 63.64% 12.5% 0.0% 13.33% 0.0% 0.0% 0.0% 13.64% 12.5% 0.0% 10.0 0.0% 0.0% 0.0% 9.09% 12.5% 0.0% 3.33 0.0% 0.0% 0.0% 4.55% 0.0% 0.0%
SUMY 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
UZHHOROD 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHERNIVTSI 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 40.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 33.33% 0.0% 20.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
CHERKASY 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
RIVNE 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
POLTAVA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kyiv Universities 37.93% 0.0% 0.0% 0.0% 70.0% 21.05% 0.0% 31.03% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 21.05% 0.0% 20.69% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 21.05% 0.0% 27.59 0.0% 0.0% 0.0% 30.0% 26.32% 0.0% 20.69 0.0% 0.0% 0.0% 30.0% 15.79% 0.0%
MC Ukraine 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KROPYVNYTSKYI 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
IVANO-FRANKIVSK 50.98% 0.0% 0.0% 0.0% 87.5% 19.05% 16.67% 50.98% 0.0% 0.0% 0.0% 87.5% 19.05% 16.67% 11.76% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 9.52% 16.67% 11.76 0.0% 0.0% 0.0% 4.17% 19.05% 16.67% 7.84 0.0% 0.0% 0.0% 4.17% 14.29% 0.0%
KYIV 66.94% 0.0% 0.0% 0.0% 91.07% 45.9% 57.14% 49.19% 0.0% 0.0% 0.0% 69.64% 31.15% 42.86% 35.48% 0.0% 0.0% 0.0% 44.64% 26.23% 42.86% 30.65 0.0% 0.0% 0.0% 44.64% 18.03% 28.57% 23.39 0.0% 0.0% 0.0% 32.14% 14.75% 28.57%
LVIV 53.54% 0.0% 0.0% 0.0% 77.19% 21.05% 25.0% 45.45% 0.0% 0.0% 0.0% 63.16% 21.05% 25.0% 28.28% 0.0% 0.0% 0.0% 38.6% 13.16% 25.0% 21.21 0.0% 0.0% 0.0% 29.82% 10.53% 0.0% 16.16 0.0% 0.0% 0.0% 24.56% 5.26% 0.0%
ODESA 80.0% 0.0% 0.0% 0.0% 80.0% 0.0% 0.0% 60.0% 0.0% 0.0% 0.0% 60.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0%
VINNYTSIA 58.33% 0.0% 0.0% 0.0% 71.43% 40.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 28.57% 20.0% 0.0% 8.33% 0.0% 0.0% 0.0% 14.29% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entity Accepted to Approved Accepted to Realized Accepted to Finished Accepted to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
KHARKIV 86.96% 0.0% 0.0% 0.0% 86.49% 88.89% 0.0% 52.17% 0.0% 0.0% 0.0% 43.24% 77.78% 0.0% 45.65 0.0% 0.0% 0.0% 43.24% 44.44% 0.0% 36.96 0.0% 0.0% 0.0% 37.84% 33.33% 0.0%
ZAPORIZHZHIA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
DNIPRO 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 66.67 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0% 66.67 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0%
TERNOPIL 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 73.68% 100.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 15.79% 100.0% 0.0% 15.0 0.0% 0.0% 0.0% 10.53% 100.0% 0.0% 5.0 0.0% 0.0% 0.0% 5.26% 0.0% 0.0%
SUMY 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
UZHHOROD 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHERNIVTSI 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 200.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
CHERKASY 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
RIVNE 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
POLTAVA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kyiv Universities 81.82% 0.0% 0.0% 0.0% 71.43% 100.0% 0.0% 54.55% 0.0% 0.0% 0.0% 28.57% 100.0% 0.0% 72.73 0.0% 0.0% 0.0% 42.86% 125.0% 0.0% 54.55 0.0% 0.0% 0.0% 42.86% 75.0% 0.0%
MC Ukraine 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KROPYVNYTSKYI 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
IVANO-FRANKIVSK 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 23.08% 0.0% 0.0% 0.0% 14.29% 50.0% 100.0% 23.08 0.0% 0.0% 0.0% 4.76% 100.0% 100.0% 15.38 0.0% 0.0% 0.0% 4.76% 75.0% 0.0%
KYIV 73.49% 0.0% 0.0% 0.0% 76.47% 67.86% 75.0% 53.01% 0.0% 0.0% 0.0% 49.02% 57.14% 75.0% 45.78 0.0% 0.0% 0.0% 49.02% 39.29% 50.0% 34.94 0.0% 0.0% 0.0% 35.29% 32.14% 50.0%
LVIV 84.91% 0.0% 0.0% 0.0% 81.82% 100.0% 100.0% 52.83% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 62.5% 100.0% 39.62 0.0% 0.0% 0.0% 38.64% 50.0% 0.0% 30.19 0.0% 0.0% 0.0% 31.82% 25.0% 0.0%
ODESA 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 75.0% 0.0% 0.0% 62.5% 0.0% 0.0% 0.0% 62.5% 0.0% 0.0% 62.5 0.0% 0.0% 0.0% 62.5% 0.0% 0.0% 62.5 0.0% 0.0% 0.0% 62.5% 0.0% 0.0%
VINNYTSIA 42.86% 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 50.0% 0.0% 14.29% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entity Approved to Realized Approved to Finished Approved to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
KHARKIV 60.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 87.5% 0.0% 52.5 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 42.5 0.0% 0.0% 0.0% 43.75% 37.5% 0.0%
ZAPORIZHZHIA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
DNIPRO 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 66.67 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0% 66.67 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0%
TERNOPIL 26.67% 0.0% 0.0% 0.0% 21.43% 100.0% 0.0% 20.0 0.0% 0.0% 0.0% 14.29% 100.0% 0.0% 6.67 0.0% 0.0% 0.0% 7.14% 0.0% 0.0%
SUMY 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
UZHHOROD 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHERNIVTSI 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 200.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
CHERKASY 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
RIVNE 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
POLTAVA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kyiv Universities 66.67% 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 100.0% 0.0% 88.89 0.0% 0.0% 0.0% 60.0% 125.0% 0.0% 66.67 0.0% 0.0% 0.0% 60.0% 75.0% 0.0%
MC Ukraine 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KROPYVNYTSKYI 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
IVANO-FRANKIVSK 23.08% 0.0% 0.0% 0.0% 14.29% 50.0% 100.0% 23.08 0.0% 0.0% 0.0% 4.76% 100.0% 100.0% 15.38 0.0% 0.0% 0.0% 4.76% 75.0% 0.0%
KYIV 72.13% 0.0% 0.0% 0.0% 64.1% 84.21% 100.0% 62.3 0.0% 0.0% 0.0% 64.1% 57.89% 66.67% 47.54 0.0% 0.0% 0.0% 46.15% 47.37% 66.67%
LVIV 62.22% 0.0% 0.0% 0.0% 61.11% 62.5% 100.0% 46.67 0.0% 0.0% 0.0% 47.22% 50.0% 0.0% 35.56 0.0% 0.0% 0.0% 38.89% 25.0% 0.0%
ODESA 83.33% 0.0% 0.0% 0.0% 83.33% 0.0% 0.0% 83.33 0.0% 0.0% 0.0% 83.33% 0.0% 0.0% 83.33 0.0% 0.0% 0.0% 83.33% 0.0% 0.0%
VINNYTSIA 33.33% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entity Realized to Finished Realized to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
KHARKIV 87.5 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 57.14% 100.0% 70.83 0.0% 0.0% 0.0% 87.5% 42.86% 0.0%
ZAPORIZHZHIA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
DNIPRO 66.67 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0% 66.67 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0%
TERNOPIL 75.0 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 100.0% 0.0% 25.0 0.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0%
SUMY 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
UZHHOROD 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHERNIVTSI 200.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
CHERKASY 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
RIVNE 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
POLTAVA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kyiv Universities 133.33 0.0% 0.0% 0.0% 150.0% 125.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 150.0% 75.0% 0.0%
MC Ukraine 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KROPYVNYTSKYI 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
IVANO-FRANKIVSK 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 33.33% 200.0% 100.0% 66.67 0.0% 0.0% 0.0% 33.33% 150.0% 0.0%
KYIV 86.36 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 68.75% 66.67% 65.91 0.0% 0.0% 0.0% 72.0% 56.25% 66.67%
LVIV 75.0 0.0% 0.0% 0.0% 77.27% 80.0% 0.0% 57.14 0.0% 0.0% 0.0% 63.64% 40.0% 0.0%
ODESA 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
VINNYTSIA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entity Finished to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
KHARKIV 80.95 0.0% 0.0% 0.0% 87.5% 75.0% 0.0%
ZAPORIZHZHIA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
DNIPRO 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
TERNOPIL 33.33 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0%
SUMY 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
UZHHOROD 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHERNIVTSI 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
CHERKASY 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
RIVNE 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
POLTAVA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Kyiv Universities 75.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 60.0% 0.0%
MC Ukraine 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KROPYVNYTSKYI 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
IVANO-FRANKIVSK 66.67 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 75.0% 0.0%
KYIV 76.32 0.0% 0.0% 0.0% 72.0% 81.82% 100.0%
LVIV 76.19 0.0% 0.0% 0.0% 82.35% 50.0% 0.0%
ODESA 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
VINNYTSIA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%