approved

IGV
38
IGTa
6
IGTe
3
OGV
10
OGTa
0
OGTe
0
Total
57

realized

iGV
32
iGTa
6
iGTe
4
oGV
10
oGTa
0
oGTe
1
Total
53

completed

iGV
24
iGTa
0
iGTe
2
oGV
4
oGTa
0
oGTe
0
Total
30
Entity SIGN UPs APPLICANTS ACCEPTED APPLICANTS APPROVED REALIZED FINISHED COMPLETED
OGX oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
RZESZÓW 28 11 15 2 1 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TORUN UMK 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wroclaw UT 26 9 10 0 179 0 174 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MC Poland 0 0 0 0 31 0 31 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SZCZECIN 37 13 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WARSZAWA SGH 249 44 137 1 361 168 129 50 6 8 0 55 42 9 1 3 0 0 32 23 5 1 3 0 0 28 20 4 1 3 0 0 26 20 1 0 3 2 0 15 14 0 0 1 0 0
KRAKOW 148 58 53 5 12 0 0 0 6 2 4 8 0 0 0 6 0 2 4 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 3 0 1 4 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0
POZNAŃ 84 35 36 8 9 0 0 0 4 5 0 5 0 0 0 5 0 0 4 0 0 2 2 0 0 5 0 0 3 2 0 0 5 0 0 3 2 0 0 3 0 0 2 1 0 0
WARSAW UNIVERSITY 223 85 102 4 13 0 0 0 4 6 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LODZ 61 29 26 1 123 114 0 0 3 5 1 12 10 0 0 1 0 1 8 7 0 0 1 0 0 4 3 0 0 1 0 0 4 3 0 0 1 0 0 4 3 0 0 1 0 0
WROCLAW UE 153 54 73 9 364 166 195 0 0 1 2 23 19 3 0 0 1 0 9 8 1 0 0 0 0 10 9 1 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0
GDANSK UG 133 46 44 3 4 0 0 0 3 1 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KIELCE 24 8 5 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUBLIN UMCS 50 18 8 1 18 17 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MC Poland 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BIALYSTOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KATOWICE UE 82 31 29 5 10 7 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Conversion Rates


Entity Applicants to Accepted Applicants to Approved Applicants to Realized Applicants to Finished Applicants to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
RZESZÓW 400.0% 0.0% 0.0% 0.0% 400.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TORUN UMK 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Wroclaw UT 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.56% 0.0% 0.57% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.56 0.0% 0.57% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MC Poland 6.45% 0.0% 6.45% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SZCZECIN 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
WARSZAWA SGH 15.24% 25.0% 6.98% 2.0% 50.0% 0.0% 0.0% 8.86% 13.69% 3.88% 2.0% 50.0% 0.0% 0.0% 7.76% 11.9% 3.1% 2.0% 50.0% 0.0% 0.0% 7.2 11.9% 0.78% 0.0% 50.0% 25.0% 0.0% 4.16 8.33% 0.0% 0.0% 16.67% 0.0% 0.0%
KRAKOW 66.67% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 50.0% 33.33% 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 25.0% 33.33 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 25.0% 8.33 0.0% 0.0% 0.0% 16.67% 0.0% 0.0%
POZNAŃ 55.56% 0.0% 0.0% 0.0% 125.0% 0.0% 0.0% 44.44% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 55.56% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 55.56 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 33.33 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0%
WARSAW UNIVERSITY 7.69% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.69% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 7.69 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
LODZ 9.76% 8.77% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 100.0% 6.5% 6.14% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0% 3.25% 2.63% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0% 3.25 2.63% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0% 3.25 2.63% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0%
WROCLAW UE 6.32% 11.45% 1.54% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 2.47% 4.82% 0.51% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.75% 5.42% 0.51% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.75 6.02% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.92 4.22% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
GDANSK UG 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 75.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KIELCE 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
LUBLIN UMCS 5.56% 5.88% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MC Poland 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
BIALYSTOK 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KATOWICE UE 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entity Accepted to Approved Accepted to Realized Accepted to Finished Accepted to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
RZESZÓW 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TORUN UMK 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Wroclaw UT 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MC Poland 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SZCZECIN 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
WARSZAWA SGH 58.18% 54.76% 55.56% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 50.91% 47.62% 44.44% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 47.27 47.62% 11.11% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 27.27 33.33% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0%
KRAKOW 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 12.5 0.0% 0.0% 0.0% 16.67% 0.0% 0.0%
POZNAŃ 80.0% 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0% 60.0 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0%
WARSAW UNIVERSITY 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
LODZ 66.67% 70.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 33.33% 30.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 33.33 30.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 33.33 30.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
WROCLAW UE 39.13% 42.11% 33.33% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 43.48% 47.37% 33.33% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 43.48 52.63% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 30.43 36.84% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
GDANSK UG 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KIELCE 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
LUBLIN UMCS 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MC Poland 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
BIALYSTOK 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KATOWICE UE 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entity Approved to Realized Approved to Finished Approved to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
RZESZÓW 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TORUN UMK 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Wroclaw UT 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MC Poland 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SZCZECIN 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
WARSZAWA SGH 87.5% 86.96% 80.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 81.25 86.96% 20.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 46.88 60.87% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0%
KRAKOW 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 75.0% 0.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 75.0% 0.0% 0.0% 25.0 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0%
POZNAŃ 125.0% 0.0% 0.0% 150.0% 100.0% 0.0% 0.0% 125.0 0.0% 0.0% 150.0% 100.0% 0.0% 0.0% 75.0 0.0% 0.0% 100.0% 50.0% 0.0% 0.0%
WARSAW UNIVERSITY 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
LODZ 50.0% 42.86% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 50.0 42.86% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 50.0 42.86% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
WROCLAW UE 111.11% 112.5% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 111.11 125.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 77.78 87.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
GDANSK UG 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KIELCE 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
LUBLIN UMCS 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MC Poland 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
BIALYSTOK 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KATOWICE UE 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entity Realized to Finished Realized to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
RZESZÓW 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TORUN UMK 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Wroclaw UT 100.0 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MC Poland 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SZCZECIN 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
WARSZAWA SGH 92.86 100.0% 25.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 53.57 70.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0%
KRAKOW 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 25.0 0.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0%
POZNAŃ 100.0 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 60.0 0.0% 0.0% 66.67% 50.0% 0.0% 0.0%
WARSAW UNIVERSITY 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
LODZ 100.0 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
WROCLAW UE 100.0 111.11% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 70.0 77.78% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
GDANSK UG 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KIELCE 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
LUBLIN UMCS 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MC Poland 2 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
BIALYSTOK 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KATOWICE UE 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entity Finished to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
RZESZÓW 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TORUN UMK 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Wroclaw UT 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MC Poland 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SZCZECIN 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
WARSZAWA SGH 57.69 70.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0%
KRAKOW 25.0 0.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0%
POZNAŃ 60.0 0.0% 0.0% 66.67% 50.0% 0.0% 0.0%
WARSAW UNIVERSITY 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
LODZ 100.0 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
WROCLAW UE 70.0 70.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
GDANSK UG 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KIELCE 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
LUBLIN UMCS 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MC Poland 2 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
BIALYSTOK 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KATOWICE UE 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Process Time


Entity Acceptance (avg. days) Approval (avg. days) Delivery (avg. days)
iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
RZESZÓW
TORUN UMK
Wroclaw UT
MC Poland
SZCZECIN
WARSZAWA SGH
KRAKOW
POZNAŃ
WARSAW UNIVERSITY
LODZ
WROCLAW UE
GDANSK UG
KIELCE
LUBLIN UMCS
MC Poland 2
BIALYSTOK
KATOWICE UE