approved

IGV
66
IGTa
1
IGTe
4
OGV
23
OGTa
8
OGTe
2
Total
104

realized

iGV
47
iGTa
2
iGTe
3
oGV
21
oGTa
5
oGTe
1
Total
79

completed

iGV
37
iGTa
1
iGTe
0
oGV
6
oGTa
0
oGTe
1
Total
45
Entity SIGN UPs APPLICANTS ACCEPTED APPLICANTS APPROVED REALIZED FINISHED COMPLETED
OGX oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
WARSZAWA SGH 220 94 55 0 585 347 5 197 14 22 0 57 33 2 6 13 3 0 32 17 0 4 9 2 0 29 14 2 3 8 2 0 33 22 4 1 6 0 0 21 19 0 0 2 0 0
MC Poland 0 0 0 0 43 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KIELCE 14 5 4 0 219 213 0 0 3 3 0 12 9 0 0 2 1 0 6 6 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0
SZCZECIN 29 9 5 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RZESZÓW 58 16 12 0 2 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POZNAŃ 84 22 24 4 10 0 0 0 1 7 2 3 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
LUBLIN UMCS 45 7 5 0 6 0 0 0 5 1 0 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Warsaw UW 264 74 63 7 26 0 0 0 8 18 0 9 0 0 0 5 4 0 4 0 0 0 1 3 0 2 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
KATOWICE UE 73 18 25 2 226 217 0 0 2 5 2 10 9 0 0 0 1 0 6 6 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0
BIALYSTOK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TORUN UMK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MC Poland 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GDANSK UG 138 48 32 6 285 268 0 0 11 6 0 23 9 0 0 13 1 0 14 6 0 0 7 1 0 10 4 0 0 6 0 0 10 4 0 0 6 0 0 3 1 0 0 2 0 0
LODZ 54 15 19 2 253 247 0 0 4 2 0 23 22 0 0 1 0 0 17 16 0 0 1 0 0 13 12 0 0 1 0 0 13 12 0 0 1 0 0 6 5 0 0 1 0 0
WROCLAW UE 108 54 36 6 428 335 83 0 2 6 2 26 18 3 0 3 1 1 16 13 1 0 0 1 1 12 10 0 0 0 1 1 11 8 1 0 0 1 1 8 6 1 0 0 0 1
Wroclaw UT 17 0 2 0 8 0 0 0 2 6 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KRAKOW 310 47 43 3 339 323 0 0 3 10 3 11 7 0 0 3 1 0 4 2 0 0 1 1 0 4 1 0 0 2 1 0 4 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Conversion Rates


Entity Applicants to Accepted Applicants to Approved Applicants to Realized Applicants to Finished Applicants to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
WARSZAWA SGH 9.74% 9.51% 40.0% 3.05% 92.86% 13.64% 0.0% 5.47% 4.9% 0.0% 2.03% 64.29% 9.09% 0.0% 4.96% 4.03% 40.0% 1.52% 57.14% 9.09% 0.0% 5.64 6.34% 80.0% 0.51% 42.86% 0.0% 0.0% 3.59 5.48% 0.0% 0.0% 14.29% 0.0% 0.0%
MC Poland 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KIELCE 5.48% 4.23% 0.0% 0.0% 66.67% 33.33% 0.0% 2.74% 2.82% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.37% 1.41% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.37 1.41% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.37 1.41% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SZCZECIN 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
RZESZÓW 150.0% 0.0% 0.0% 0.0% 300.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
POZNAŃ 30.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 14.29% 50.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 50.0% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 10.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 10.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
LUBLIN UMCS 33.33% 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0% 16.67% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Warsaw UW 34.62% 0.0% 0.0% 0.0% 62.5% 22.22% 0.0% 15.38% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 16.67% 0.0% 7.69% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 5.56% 0.0% 7.69 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 5.56% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KATOWICE UE 4.42% 4.15% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 2.65% 2.76% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.33% 1.38% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.33 1.38% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.33 1.38% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
BIALYSTOK 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TORUN UMK 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MC Poland 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
GDANSK UG 8.07% 3.36% 0.0% 0.0% 118.18% 16.67% 0.0% 4.91% 2.24% 0.0% 0.0% 63.64% 16.67% 0.0% 3.51% 1.49% 0.0% 0.0% 54.55% 0.0% 0.0% 3.51 1.49% 0.0% 0.0% 54.55% 0.0% 0.0% 1.05 0.37% 0.0% 0.0% 18.18% 0.0% 0.0%
LODZ 9.09% 8.91% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 6.72% 6.48% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 5.14% 4.86% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 5.14 4.86% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 2.37 2.02% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0%
WROCLAW UE 6.07% 5.37% 3.61% 0.0% 150.0% 16.67% 50.0% 3.74% 3.88% 1.2% 0.0% 0.0% 16.67% 50.0% 2.8% 2.99% 0.0% 0.0% 0.0% 16.67% 50.0% 2.57 2.39% 1.2% 0.0% 0.0% 16.67% 50.0% 1.87 1.79% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0%
Wroclaw UT 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 12.5 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KRAKOW 3.24% 2.17% 0.0% 0.0% 100.0% 10.0% 0.0% 1.18% 0.62% 0.0% 0.0% 33.33% 10.0% 0.0% 1.18% 0.31% 0.0% 0.0% 66.67% 10.0% 0.0% 1.18 0.31% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 33.33% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entity Accepted to Approved Accepted to Realized Accepted to Finished Accepted to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
WARSZAWA SGH 56.14% 51.52% 0.0% 66.67% 69.23% 66.67% 0.0% 50.88% 42.42% 100.0% 50.0% 61.54% 66.67% 0.0% 57.89 66.67% 200.0% 16.67% 46.15% 0.0% 0.0% 36.84 57.58% 0.0% 0.0% 15.38% 0.0% 0.0%
MC Poland 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KIELCE 50.0% 66.67% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 33.33% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0 33.33% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0 33.33% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SZCZECIN 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
RZESZÓW 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
POZNAŃ 66.67% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 33.33% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 33.33 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 33.33 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
LUBLIN UMCS 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Warsaw UW 44.44% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 75.0% 0.0% 22.22% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 25.0% 0.0% 22.22 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 25.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KATOWICE UE 60.0% 66.67% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 30.0% 33.33% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 30.0 33.33% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 30.0 33.33% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
BIALYSTOK 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TORUN UMK 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MC Poland 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
GDANSK UG 60.87% 66.67% 0.0% 0.0% 53.85% 100.0% 0.0% 43.48% 44.44% 0.0% 0.0% 46.15% 0.0% 0.0% 43.48 44.44% 0.0% 0.0% 46.15% 0.0% 0.0% 13.04 11.11% 0.0% 0.0% 15.38% 0.0% 0.0%
LODZ 73.91% 72.73% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 56.52% 54.55% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 56.52 54.55% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 26.09 22.73% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
WROCLAW UE 61.54% 72.22% 33.33% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 46.15% 55.56% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 42.31 44.44% 33.33% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 30.77 33.33% 33.33% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
Wroclaw UT 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KRAKOW 36.36% 28.57% 0.0% 0.0% 33.33% 100.0% 0.0% 36.36% 14.29% 0.0% 0.0% 66.67% 100.0% 0.0% 36.36 14.29% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entity Approved to Realized Approved to Finished Approved to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
WARSZAWA SGH 90.62% 82.35% 0.0% 75.0% 88.89% 100.0% 0.0% 103.12 129.41% 0.0% 25.0% 66.67% 0.0% 0.0% 65.62 111.76% 0.0% 0.0% 22.22% 0.0% 0.0%
MC Poland 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KIELCE 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SZCZECIN 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
RZESZÓW 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
POZNAŃ 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
LUBLIN UMCS 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Warsaw UW 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 33.33% 0.0% 50.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 33.33% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KATOWICE UE 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
BIALYSTOK 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TORUN UMK 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MC Poland 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
GDANSK UG 71.43% 66.67% 0.0% 0.0% 85.71% 0.0% 0.0% 71.43 66.67% 0.0% 0.0% 85.71% 0.0% 0.0% 21.43 16.67% 0.0% 0.0% 28.57% 0.0% 0.0%
LODZ 76.47% 75.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 76.47 75.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 35.29 31.25% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
WROCLAW UE 75.0% 76.92% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 68.75 61.54% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 50.0 46.15% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
Wroclaw UT 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KRAKOW 100.0% 50.0% 0.0% 0.0% 200.0% 100.0% 0.0% 100.0 50.0% 0.0% 0.0% 200.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entity Realized to Finished Realized to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
WARSZAWA SGH 113.79 157.14% 200.0% 33.33% 75.0% 0.0% 0.0% 72.41 135.71% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0%
MC Poland 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KIELCE 100.0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SZCZECIN 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
RZESZÓW 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
POZNAŃ 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
LUBLIN UMCS 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Warsaw UW 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KATOWICE UE 100.0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
BIALYSTOK 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TORUN UMK 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MC Poland 2 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
GDANSK UG 100.0 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 30.0 25.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0%
LODZ 100.0 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 46.15 41.67% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
WROCLAW UE 91.67 80.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 66.67 60.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
Wroclaw UT 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KRAKOW 100.0 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entity Finished to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
WARSZAWA SGH 63.64 86.36% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0%
MC Poland 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KIELCE 100.0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SZCZECIN 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
RZESZÓW 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
POZNAŃ 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
LUBLIN UMCS 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Warsaw UW 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KATOWICE UE 100.0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
BIALYSTOK 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TORUN UMK 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MC Poland 2 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
GDANSK UG 30.0 25.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0%
LODZ 46.15 41.67% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
WROCLAW UE 72.73 75.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
Wroclaw UT 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KRAKOW 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%