approved

IGV
55
IGTa
1
IGTe
0
OGV
23
OGTa
2
OGTe
0
Total
81

realized

iGV
53
iGTa
1
iGTe
0
oGV
18
oGTa
2
oGTe
0
Total
74

completed

iGV
26
iGTa
1
iGTe
0
oGV
3
oGTa
0
oGTe
0
Total
30
Entity SIGN UPs APPLICANTS ACCEPTED APPLICANTS APPROVED REALIZED FINISHED COMPLETED
OGX oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
SNU 51 0 0 0 65 65 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
HUFS(Hankuk University of Foreign Studies) 105 5 1 1 128 75 23 0 30 0 0 40 17 1 0 22 0 0 27 12 1 0 14 0 0 24 11 1 0 12 0 0 8 6 1 0 1 0 0 5 4 1 0 0 0 0
SGU 41 0 0 0 154 151 0 0 2 1 0 16 15 0 0 1 0 0 11 10 0 0 1 0 0 9 9 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0
YSU 66 6 0 1 95 89 0 0 4 2 0 19 16 0 0 3 0 0 12 9 0 0 3 0 0 10 9 0 0 1 0 0 8 8 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0
Korea Member Committee 87 3 2 1 6 0 0 0 4 2 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMU 45 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
EWHA 105 1 4 0 106 101 0 0 0 5 0 18 14 0 0 0 4 0 12 10 0 0 0 2 0 12 10 0 0 0 2 0 10 8 0 0 0 2 0 6 6 0 0 0 0 0
KU 51 0 2 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6 0 0 1 0 0 4 3 0 0 1 0 0
PNU 67 1 0 0 24 24 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DWU 62 1 1 0 11 11 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
HIU 42 2 1 0 18 16 0 0 1 1 0 10 9 0 0 1 0 0 4 3 0 0 1 0 0 4 3 0 0 1 0 0 4 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
SWU 61 0 0 0 3 0 0 0 2 1 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KNU(closed) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUK 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SSU(closed) 0 0 0 0 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INHA 116 10 9 1 9 6 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KIT(closed) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGC(closed) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SKKU 43 2 0 1 5 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KMU(closed) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Conversion Rates


Entity Applicants to Accepted Applicants to Approved Applicants to Realized Applicants to Finished Applicants to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
SNU 13.85% 13.85% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.77% 10.77% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.77% 10.77% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.62 4.62% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.08 3.08% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
HUFS(Hankuk University of Foreign Studies) 31.25% 22.67% 4.35% 0.0% 73.33% 0.0% 0.0% 21.09% 16.0% 4.35% 0.0% 46.67% 0.0% 0.0% 18.75% 14.67% 4.35% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0% 6.25 8.0% 4.35% 0.0% 3.33% 0.0% 0.0% 3.91 5.33% 4.35% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SGU 10.39% 9.93% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 7.14% 6.62% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 5.84% 5.96% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.55 4.64% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.95 1.99% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
YSU 20.0% 17.98% 0.0% 0.0% 75.0% 0.0% 0.0% 12.63% 10.11% 0.0% 0.0% 75.0% 0.0% 0.0% 10.53% 10.11% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 8.42 8.99% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.37 7.87% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Korea Member Committee 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SMU 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
EWHA 16.98% 13.86% 0.0% 0.0% 0.0% 80.0% 0.0% 11.32% 9.9% 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% 11.32% 9.9% 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% 9.43 7.92% 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% 5.66 5.94% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KU 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 350.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 200.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
PNU 16.67% 16.67% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.33% 8.33% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.33% 8.33% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
DWU 18.18% 18.18% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 18.18% 18.18% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 18.18% 18.18% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 18.18 18.18% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.09 9.09% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
HIU 55.56% 56.25% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 22.22% 18.75% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 22.22% 18.75% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 22.22 18.75% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 5.56 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
SWU 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 150.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 150.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 150.0% 0.0% 0.0% 66.67 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KNU(closed) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CUK 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SSU(closed) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
INHA 11.11% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 11.11% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 11.11% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KIT(closed) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
IGC(closed) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SKKU 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KMU(closed) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entity Accepted to Approved Accepted to Realized Accepted to Finished Accepted to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
SNU 77.78% 77.78% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 77.78% 77.78% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.33 33.33% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 22.22 22.22% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
HUFS(Hankuk University of Foreign Studies) 67.5% 70.59% 100.0% 0.0% 63.64% 0.0% 0.0% 60.0% 64.71% 100.0% 0.0% 54.55% 0.0% 0.0% 20.0 35.29% 100.0% 0.0% 4.55% 0.0% 0.0% 12.5 23.53% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SGU 68.75% 66.67% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 56.25% 60.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 43.75 46.67% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 18.75 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
YSU 63.16% 56.25% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 52.63% 56.25% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0% 42.11 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 36.84 43.75% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Korea Member Committee 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SMU 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
EWHA 66.67% 71.43% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 66.67% 71.43% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 55.56 57.14% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 33.33 42.86% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KU 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
PNU 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
DWU 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
HIU 40.0% 33.33% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 40.0% 33.33% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 40.0 33.33% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 10.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
SWU 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 66.67 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KNU(closed) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CUK 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SSU(closed) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
INHA 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KIT(closed) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
IGC(closed) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SKKU 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KMU(closed) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entity Approved to Realized Approved to Finished Approved to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
SNU 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 42.86 42.86% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 28.57 28.57% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
HUFS(Hankuk University of Foreign Studies) 88.89% 91.67% 100.0% 0.0% 85.71% 0.0% 0.0% 29.63 50.0% 100.0% 0.0% 7.14% 0.0% 0.0% 18.52 33.33% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SGU 81.82% 90.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 63.64 70.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 27.27 30.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
YSU 83.33% 100.0% 0.0% 0.0% 33.33% 0.0% 0.0% 66.67 88.89% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 58.33 77.78% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Korea Member Committee 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SMU 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
EWHA 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 83.33 80.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 50.0 60.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KU 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
PNU 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
DWU 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
HIU 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 25.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
SWU 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 66.67 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KNU(closed) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CUK 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SSU(closed) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
INHA 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KIT(closed) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
IGC(closed) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SKKU 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KMU(closed) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entity Realized to Finished Realized to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
SNU 42.86 42.86% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 28.57 28.57% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
HUFS(Hankuk University of Foreign Studies) 33.33 54.55% 100.0% 0.0% 8.33% 0.0% 0.0% 20.83 36.36% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SGU 77.78 77.78% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.33 33.33% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
YSU 80.0 88.89% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 70.0 77.78% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Korea Member Committee 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SMU 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
EWHA 83.33 80.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 50.0 60.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KU 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
PNU 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
DWU 100.0 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
HIU 100.0 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 25.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
SWU 66.67 0.0% 0.0% 0.0% 66.67% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KNU(closed) 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CUK 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SSU(closed) 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
INHA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KIT(closed) 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
IGC(closed) 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SKKU 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KMU(closed) 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Entity Finished to Completed
Total iGV iGTa iGTe oGV oGTa oGTe
SNU 66.67 66.67% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
HUFS(Hankuk University of Foreign Studies) 62.5 66.67% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SGU 42.86 42.86% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
YSU 87.5 87.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Korea Member Committee 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SMU 100.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
EWHA 60.0 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KU 57.14 50.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
PNU 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
DWU 50.0 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
HIU 25.0 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%
SWU 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KNU(closed) 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CUK 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SSU(closed) 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
INHA 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KIT(closed) 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
IGC(closed) 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SKKU 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KMU(closed) 0.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%